fbpx
+36205885235 info@klima-gepesz.hu

Információk az otthonfelújítási támogatásról:

Tisztelt már meglévő és leendő ügyfeleink!

Gondolom már sokan hallottak a Kormány 518/2020 (XI.25) Kormányrendeletéről, amelyik a
gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról rendelkezik.

A rendelet elsődleges célja: – a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása.

Az otthonfelújítási támogatás igénybevétel feltételei:

 • legalább egy gyermeket váró vagy nevelő azonos lakóhellyel rendelkező házastársak, vagy
  élettársak legyenek az igénylők. A pályázat benyújtási feltétele a magzatra is vonatkozik 12
  hetes kortól, A támogatás az eltartott gyermek 25 éves koráig vehető igénybe. Ha a gyermek
  elmúlt 25 éves de fogyatékos, ezért eltartott a támogatás igénybe vehető. A támogatás vér
  szerinti és örökbefogadott gyermekre egyaránt vonatkozik
 • az igénylőnek az igénylést megelőzően legalább egyéves TB jogviszonnyal kell rendelkezni
 • az igénylőknek az ingatlanon legalább 50 %-os bejegyzett tulajdon hányaddal kell
  rendelkezniük
 • az támogatással érintett lakásban az igénylők és kiskorú gyermekei legalább egy éve
  életvitelszerűen lakik ( kivétel magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek
  esetén, illetve ha a támogatott lakás tulajdonjogának a megszerzése a támogatási kérelem
  benyújtását megelőző egy éven belül szerezték meg az igénylők)
 • az igénylőknek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Az igénylők, illetve a gyermek(ek) a támogatással érintett lakásban legalább egy éve laknak
  életvitelszerűen. kivétel, magzat, egy évnél fiatalabb gyermek, illetve ha az érintett lakás
  tulajdonjogának megszerzésére a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül történt.

Az otthonfelújítási támogatás milyen tevékenységekre lehet igényelni, amit mi is csinálunk?

 • Égéstermék elvezető (kémény) kiépítés, felújítása.
 • Klíma cseréje, beépítése.
 • Hőszivattyú cseréje, beépítése
 • Használati melegvíz hálózat kialakítása, elemei cseréje, vagy korszerűsítése, ide értve a
  megújuló energiaforrások alkalmazását.
 • Fűtési rendszer korszerűsítése, kialakítása, vagy bizonyos részeinek cseréje, ide értve a
  megújuló energiaforrásokat is.
 • WC vagy fürdőszoba kialakítása, amely nem rendelkezik ilyen helységekkel.
 • Gáz, víz, csatorna bevezetése, belső hálózatának cseréje vagy kiépítése.

Mennyi a otthonfelújítási támogatás mértéke?

Alapként a számlával igazolt felújítási költség 50 %-a, de maximum 3 000 000 Ft. Vagyis a felújítási
költség maximum 6 000 000 Ft, 50 %-a lehet.

Ennél kevesebb lehet több nem. Természetesen mindig a számlával igazolt költség 50 %-a. Ha például
a számlával igazolt költség 3 000 000 Ft, akkor a támogatás 1 500 000 Ft. lehet.
A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50 %-os arányban kell
szerepeljen.

A kiállított számla az igénylő nevére kell szóljon.

A támogatás 5 %-os ÁFA mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.
Az igénylőnek meg kell előlegeznie a költségeket. Erre a célra kedvezményes hitelt vehet igénybe.
A támogatás felújítási, építési tevékenység befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon
belül de legkésőbb 2022 december 31-ig vehető igénybe.

Hogyan kell igényelni az otthonfelújítási támogatást?
A támogatás iránti kérelmet a Kincstár által kiadott formanyomtatványon kell benyújtani.

Lehet:

 • elektronikus úton
 • postai úton
 • vagy személyesen kormányablaknál.

Az elbírálás a beérkezést követően a beérkezése sorrendje alapján 30 napon belül megtörténik.
A Kincstár jogosul egyszer hiánypótlásra visszaküldeni a támogatás iránti kérelmet.
Ha elfogadják a kérelmet, akkor támogató okiratot állít ki, amit megküld az igénylőnek.
A kincstár a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítja az összeget az igénylő belföldi
fizetési számlájára.

A Kormányrendelet a Magyar Közlöny 259. számában Jelent meg 2020 Novemberében.

Vegye fel a kapcsolatot szerelő szakembereinkkel a +36205885235 telefonszámon, vagy az info@klima-gepesz.hu e-mail címen!